Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ

Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης
 Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 17:30 στην κεντρική πλατεία της πόλης