Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Έναρξη διδακτικού έτους


ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Έναρξη διδακτικού έτους: Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013
 
Ο Αγιασμός θα γίνει στο σχολείο μας στις 08.30΄  π.μ.