Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π.: 132853/Γ7/19-09-2013)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ