Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Οι κλειστές προσφορές των ενδιαφερόμενων μαζί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης

μέχρι τις 19-11-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ., οπότε και θα ανοιχτούν με την παρουσία των ενδιαφερόμενων από τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2351033011

 

Αρχείο Pdf