Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/10/2020

6o 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  ΠΡΟΣ: Τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου μας

  ΘΕΜΑ: Εορταστικές εκδηλώσεις για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. Φ7/ΦΜ/143840/Δ1/21-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), οι σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα λάβουν χώρα την Τρίτη 27/10/2020 και θα πραγματοποιηθούν εντός του κάθε τμήματος.

Στις 08:15΄ θα προσέλθουν οι μαθητές/τριες του σχολείου κανονικά (χωρίς τσάντες) και θα αποχωρήσουν μεταξύ 09.30΄ και 09.40΄.

Παρακαλούμε για την ακριβή τήρηση της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.

Κατά την ημέρα εκείνη δε θα λειτουργήσει το Ολοήμερο.

 Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Οργανόπουλος