Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

 ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
 Έναρξη διδακτικού έτους: Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014
 Ο Αγιασμός θα γίνει στο σχολείο μας στις 08.30΄  π.μ.