Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΘΕΜΑ: «Εισοδηματική Ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και
χαμηλά εισοδήματα (μέχρι 3.000 € το χρόνο πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα) για το σχολικό έτος 2013-2014 ».