Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

 ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
 Έναρξη διδακτικού έτους: Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014
 Ο Αγιασμός θα γίνει στο σχολείο μας στις 08.30΄  π.μ.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΘΕΜΑ: «Εισοδηματική Ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και
χαμηλά εισοδήματα (μέχρι 3.000 € το χρόνο πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα) για το σχολικό έτος 2013-2014 ».