Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Το Θέατρο πηγασος στο σχολείο μας

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12/2013:

Το Θέατρο πηγασος στο σχολείο μας, με την παράσταση «Ονειροπαγίδα».

Έγιναν τρεις παραστάσεις, που την παρακολούθησαν με τη σειρά οι μαθητές ως εξής:  
1η παράσταση, οι Α΄ και Β΄ Τάξεις.
2η παράσταση, οι Γ΄ και Δ΄ Τάξεις
3η παράσταση, οι Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεις.
Φωτογραφίες

01     02      03     04      05      06      07      08      09     10      11      12