Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Μαθητικές αρχαιρεσίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2013Έγιναν αρχαιρεσίες για ανάδειξη μαθητικών συμβουλίων στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄  Τάξεις. Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων παρακολούθησαν τη διαδικασία