Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 5485/Τεύχος Β΄/11-12-2020)

Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την συγκεκριμένη Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  που μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω,

ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου Α ́ τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες.