Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ/Η ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ

 

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση
του/της Σχολικού/ής Τροχονόμου

 Ο Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης,

Έχοντας υπόψη,

  την από 16/06/2020, Υπεύθυνη Δήλωση της Σχολικής Τροχονόμου του σχολείου, στην οποία αναφέρει ότι δεν θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της για το σχολικό έτος 2020 - 2021,

καλεί όσες/όσους επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως σχολικοί τροχονόμοι, για το σχολικό έτος 2020 - 2021, να καταθέσουν αίτηση στο Γραφείο του Διευθυντή του σχολείου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

 Προηγούνται γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο, χωρίς να αποκλείονται άλλα ενδιαφερόμενα άτομα. Η επιλογή του ατόμου που θα αναλάβει καθήκοντα Σχολικού Τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή η οποία αποτελείται από:

1. Τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως Πρόεδρο (με αναπληρωτή του τον Υποδιευθυντή).

2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης ή τον Αντιπρόεδρο.

3. Την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (ή εκπρόσωπό της),  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Από την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, από 07.00΄ π.μ. έως και 13.15΄ μ.μ.  

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ