Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΣΔ

6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
23/03/2020
Αγαπητοί μας γονείς των μαθητών/τριών μας,
στο πλαίσιο υλοποίησης της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης θα πρέπει ο/η κάθε μαθητής/τρια να δημιουργήσει λογαριασμό στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΠΣΔ). Αυτό θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 30/03/2020, ημέρα την οποία καθόρισε το Υ.ΠΑΙ.Θ. ως καταληκτική.
Το κάθε παιδί θα έχει κωδικό πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΠΣΔ, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις ψηφιακές τάξεις και στα μαθήματα που πιθανώς θα δημιουργηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας στο μέτρο που αυτό καταστεί εφικτό. Μέχρι τώρα δεν έγινε δυνατό να δημιουργήσουμε ψηφιακές τάξεις λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος. Εναλλακτικά, ήδη σας έχουμε ενημερώσει ότι ως βασικό εργαλείο δημιουργήσαμε ξεχωριστό ιστολόγιο για κάθε τάξη (όχι για κάθε τμήμα). Ήδη  οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ανεβάζουν προτάσεις/οδηγίες για δραστηριότητες είτε παραπέμποντας σε διαδικτυακές εφαρμογές είτε αξιοποιώντας φύλλα εργασίας αλλά και τις πλατφόρμες/αποθετήρια εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Πιθανώς (για τεχνικούς λόγους) να χρειαστεί να αξιοποιούμε μόνο τα ιστολόγια και όχι ψηφιακές τάξεις σε κάποια από τις πλατφόρμες που προτείνει το Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε  ό,τι αφορά την εγγραφή των παιδιών στο ΠΣΔ ισχύουν τα εξής:
Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:
 1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/ .
 2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
 3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.
 4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
 5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
 6. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.
 7. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του.
 1. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
 2. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός.
 3. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
 4. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.
 5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


  Καλή δύναμη σε όλους και όλες σας.
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων
Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας
Ιωάννης Οργανόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΣΤΑΘΕΡΟ: 2351033176    ΚΙΝΗΤΟ: 6974285373
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΩΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ)