Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΝΟΜΟΥ


 Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του/της Σχολικούς Τροχονόμου