Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Εμβολιασμός κατά της Ιλαράς


 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ: « Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς»
Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των σχολικών μονάδων ΠΕ και ΔΕ περιοχής ευθύνης σας.