Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
 Έναρξη διδακτικού έτους: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016
 Ο Αγιασμός θα γίνει στο σχολείο μας στις 08.30΄  π.μ.