Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

 ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
 Έναρξη διδακτικού έτους: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015
 Ο Αγιασμός θα γίνει στο σχολείο μας στις 08.30΄  π.μ.