Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Κατερίνη 15/03/2013   

ΠΡΟΣ: Τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών  μας
Θέμα: Βαθμολογία – Ενημέρωση Β΄ Τριμήνου
Η βαθμολογία των μαθητών/τριών μας για το Β΄ τρίμηνο θα δοθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, με ώρα έναρξης 11.45΄ π.μ.  Για τους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Τάξεων θα δοθούν Έλεγχοι Προόδου ενώ για τους μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων θα γίνει προφορική ενημέρωση.