Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ