Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Α΄& Β΄ ΤΑΞΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία & Αξιολόγηση της Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας