Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Ημερολόγια δημιουργίες μαθητικών ομάδων

Οι μαθητικές ομάδες των μεγάλων τάξεων, στο πλαίσιο του μαθήματος των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με την καθοδήγηση της Καθηγήτριάς τους Σόνιας Κελεσίδου δημιούργησαν ημερολόγια για το νέο έτος 2012.
Μπορείτε να τα δείτε σε αρχεία PDF:
  
  Γ2          Γ3         Δ1         Δ2          Δ3          E1          E2   

    ΣΤ1             ΣΤ2             ΣΤ3