Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Φωτογραφίες από την τελευταία ημέρα πριν τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές

Παρασκευή 23-12-2011 


Α1          Α2        Α2          Α3     Α3

Β1    Β1    Β1    Β1    Β1

Γ1     Γ1     Γ1     Γ1     Γ1     Γ1     Γ1       

Γ2    Γ2    Γ2    Γ2    Γ2    Γ2    Γ2    Γ2   

ΣΤ1    ΣΤ1    ΣΤ1