Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Βαθμοί

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες
Η βαθμολογία των μαθητών μας για το Α τρίμηνο θα σας δοθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011, με ώρα έναρξης 11:45. Για τους μαθητές των Γ, Δ, Ε, ΣΤ τάξεων θα δοθούν έλεγχοι προόδου ενώ για τους μαθητές των Α και Β τάξεων θα γίνει περιγραφική ενημέρωση - αξιολόγηση.